การแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9
12 มกราคม 2023
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
13 มกราคม 2023