นักศึกษาสาขาการผลิตพืช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
11 พฤษภาคม 2023
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา
16 พฤษภาคม 2023