พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565
18 มกราคม 2023
งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ และOpen House เปิดบ้าน “ราชมงคลธัญบุรี”
20 มกราคม 2023