งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ และOpen House เปิดบ้าน “ราชมงคลธัญบุรี”
20 มกราคม 2023
การแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565
21 มกราคม 2023