รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา
27 มกราคม 2023
ประชุมแผนพัฒนาพื้นที่มทร.ธัญบุรี ศูนย์ปราจีนบุรี
31 มกราคม 2023