ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางอาหารจำนวน 1 ชุด
8 กันยายน 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางอาหาร จำนวน 1 ชุด
21 กันยายน 2023