ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางอาหาร จำนวน 1 ชุด
21 กันยายน 2023
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร อากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อการเกษตร
12 ตุลาคม 2023