เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร อากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อการเกษตร
12 ตุลาคม 2023
ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมเวิร์คชอป สำหรับผู้สูงอายุ”
24 ตุลาคม 2023