พิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อพระพิรุณทรงนาค
6 กรกฎาคม 2023
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 กรกฎาคม 2023