ประชุมคณอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านภาษาและความเป็นนานาชาติ
16 มกราคม 2024
พิธีน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18 มกราคม 2024