รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
29 กุมภาพันธ์ 2024
โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ”
29 กุมภาพันธ์ 2024