ประชุมพิจารณาข้อมูลจัดทำ Business Model ตามแนวทาง VCM (Value Creation Map)
2 กุมภาพันธ์ 2024
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่38
12 กุมภาพันธ์ 2024