ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4/2566
26 มกราคม 2024
ประชุมพิจารณาข้อมูลจัดทำ Business Model ตามแนวทาง VCM (Value Creation Map)
2 กุมภาพันธ์ 2024