ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)
12 มีนาคม 2024
สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ ณ บริษัท HENRITEX (M) SDN BHD
13 มีนาคม 2024