ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการแปรรูปอาหารมูลค่าสูง
3 เมษายน 2024
ประชุมอนุมัติผลเกรดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
5 เมษายน 2024