ประชุมอนุมัติผลเกรดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
5 เมษายน 2024
ทำบุญเลี้ยงพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศาลปู่แป๊ะ)
5 เมษายน 2024