ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อนและสารพิษตกค้างในวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
11 เมษายน 2024
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา
9 พฤษภาคม 2024