พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
10 สิงหาคม 2012
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค รุ่นที่ 4
14 สิงหาคม 2012