อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 เจ้าของธุรกิจงานด้านภูมิทัศน์ เช่น ผู้รับเหมาจัดสวน งานจัดแสดงนิทรรศการ และดูแลรักษางานภูมิทัศน์

2 นักออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์

3 ผู้ผลิตพืชพรรณและวัสดุตกแต่งในงานภูมิทัศน์เพื่อการจำหน่าย

4 ผู้รับเหมาติดตั้งระบบการให้น้ำแก่พืช และงานภูมิทัศน์

5 ผู้ควบคุมงานด้านการก่อสร้างและดูแลรักษาภูมิทัศน์

 Downloads »»»หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์

>>โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ทั้งหมด<<