ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

Apply_agrApply_agr

การเรียนการสอน

5 สิงหาคม 2023

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพ […]
27 กรกฎาคม 2023

ศึกษาดูงานที่ Organic Plant Station

ศึกษาดูงานที่ Organic Plan […]
8 กรกฎาคม 2023

สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยาน […]
19 มิถุนายน 2023

ศึกษาดูงานโรงงานปุ๋ย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ศึกษาดูงานโรงงานปุ๋ย บริษั […]