ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

Apply_agrApply_agr

การเรียนการสอน

12 มีนาคม 2024

โครงการอบรมฝึกทักษะการจัดการระบบสมาร์ทฟาร์ม

โครงการอบรมฝึกทักษะการจัดก […]
8 มีนาคม 2024

ศึกษาดูงานบริษัท supper products จำกัด

ศึกษาดูงานบริษัท supper pr […]
9 มกราคม 2024

ศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรฐานฮาลาล มหาวิทยาลัยรังสิต

ศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือว […]
5 สิงหาคม 2023

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพ […]