ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

Apply_agrApply_agr

การเรียนการสอน

19 มิถุนายน 2023

ศึกษาดูงานโรงงานปุ๋ย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ศึกษาดูงานโรงงานปุ๋ย บริษั […]
11 พฤษภาคม 2023

นักศึกษาสาขาการผลิตพืช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักศึกษาสาขาการผลิตพืช แลก […]
4 มกราคม 2023

เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เตรียมความพร้อมการฝึกประสบ […]
22 ธันวาคม 2020

วิชาผลิตภัณฑ์ประมง

วิชาผลิตภัณฑ์ประมง นักศึกษ […]