ข่าวนักศึกษา

21 มีนาคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบโควตาคณะ

21 มีนาคม 2024

รับสมัครนักศึกษาโควตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2567 (วุฒิ ม.6, ปวช., กศน.)

6 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 Quota (ม.6/กศน.สายสามัญ)

22 กันยายน 2023

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS1 (ม.6) และรอบโควตา (ปวช./ปวส.)

3 พฤษภาคม 2023

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS3 และ TCAS4 (ม.6/กศน.สายสามัญ)

13 กุมภาพันธ์ 2023

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS2 (ม.6/กศน.)

3 กุมภาพันธ์ 2023

โครงการบ่มเพาะนักศึกษาเป็นเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร

28 มกราคม 2023

อบรมกฎหมายอาหารกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์​เสริมอาหาร

16 มกราคม 2023

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบตรง (ปวช./กศน.)

13 มกราคม 2023

พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

10 มกราคม 2023

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร”

5 มกราคม 2023

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม “ค่ายเกษตร” ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการผลิตและบริการด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่

3 พฤศจิกายน 2022

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS1 (ม.6/กศน.) และรอบโควตา (ปวช.)

5 ตุลาคม 2022

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสรินหนง

6 กรกฎาคม 2022

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสรินหนง

1 มิถุนายน 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS4 (Direct Admission 2)