สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การเรียนการสอน

22 ธันวาคม 2020

วิชาผลิตภัณฑ์ประมง

วิชาผลิตภัณฑ์ประมง นักศึกษ […]
15 ธันวาคม 2020

สวทช.เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปอาหารและศูนย์ความเป็นเลิศฯ

สวทช.เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปอ […]
6 ธันวาคม 2020

กิจกรรมจิตอาสา FOOD CAMP #5

กิจกรรมจิตอาสา FOOD CAMP # […]
4 พฤศจิกายน 2020

วิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม

วิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม น […]