ข่าวประชาสัมพันธ์

3 เมษายน 2024

ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

21 มีนาคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบโควตาคณะ

21 มีนาคม 2024

รับสมัครนักศึกษาโควตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2567 (วุฒิ ม.6, ปวช., กศน.)

29 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

29 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

22 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

6 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 Quota (ม.6/กศน.สายสามัญ)

21 พฤศจิกายน 2023

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน “คืนสู่เหย้า 90 ปี เกษตรทุ่งรังสิต”

7 พฤศจิกายน 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

2 พฤศจิกายน 2023

การดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

24 ตุลาคม 2023

ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมเวิร์คชอป สำหรับผู้สูงอายุ”

20 ตุลาคม 2023

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2566

12 ตุลาคม 2023

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร อากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อการเกษตร

22 กันยายน 2023

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS1 (ม.6) และรอบโควตา (ปวช./ปวส.)

31 สิงหาคม 2023

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

16 พฤษภาคม 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

11 พฤษภาคม 2023

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมคอร์สอบรม “โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานภูมิทัศน์”