ธ.ค.
09

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

ไฟดับ

แจ้งจากแผนกอาคารสถานที่ค่ะ

ธ.ค.
06

5 ธันวาคม

15289088_1239150299511035_3577936555316643432_o

ธ.ค.
02

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10

พ.ย.
03

แสดงลำตัดถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับคณะลำตัด ชูรัก-สุภาพร คุณะลำตัด รุ่งลิขิต ไทรนิ่มนวล คณะลำตัด สมหญิง ศรีประจันต์ ครูนักชาย จิเมฆ(ผู้ประพันธ์,ผู้ฝึกสอน) ร่วมแสดงลำตัดถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ส.ค.
30

ตารางปฎิทินการศึกษา 59

Untitled

ธ.ค.
08

จดหมายข่าว เดือนพฤศจิกายน 2559

จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน59_Page_01

november
november
november.pdf
8.4 MB
9 Downloads
Details...

พ.ย.
30

ประกาศ กำหนดการในการดำเนินการสรรหา และหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ประกาศ กำหนดการในการดำเนินการสรรหา  และหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณา
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา_Page_1

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับที่ 1/2559 ดาวน์โหลด

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับที่ 2/2559 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการสมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

เอกสารหมายเลข 2.1 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.2 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.3 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.4 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.5 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.6 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.7 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบประกาศ ดาวน์โหลด

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับที่ 3/2559 ดาวน์โหลด

พ.ย.
24

งานเกษตรสัมพันธ์

ปีใหม่59

พ.ย.
16

ช่วยชาวนา

ขายข้าว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วยชาวนา จำหน่ายข้าวหอมมะลิ 105 จากชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเมืองเอก

พ.ย.
16

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน

161159
161159
161159.pdf
1.3 MB
40 Downloads
Details...

พ.ย.
15

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2559  เพื่อทบทวนตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560  และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งพิจารณาการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_4179 IMG_4175

Read the rest of this entry »

พ.ย.
15

ประชุมประธานหลักสูตร

ประชุมประธานหลักสูตร เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2558   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559    ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_4238 IMG_4246

Read the rest of this entry »