ก.พ.
15

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท

banner-regis-1-59

ม.ค.
12

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมใน “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4” “ASTC2016: The 4th Academic Science and Technology Conference 2016” ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

พ.ย.
11

แบบสอบถามภาวะการมีทำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต

ขอความร่วมมือให้ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2557 เข้าไปกรอกแบบสอบถามภาวะการมีทำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตในเว็บไซต์  http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/

รายละเอียดการกรอกแบบสอบถาม
1.2 MB
242 Downloads
Details...

พ.ค.
26

ประชุมคณะกรรมการ ASTC 2016

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC 2016 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_3805 IMG_3828

Read the rest of this entry »

พ.ค.
25

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ได้รับเกียรติจาก ดร.เศกศักดิ์ เชยชม นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บรรยายเรื่อง สิ่งควรรู้ในการฝึกงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร 70ปี เกษตรปทุมธานี

IMG_3771 IMG_3726

Read the rest of this entry »

พ.ค.
25

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ศึกษาดูงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปี 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หน่วยบ้านกร่าง พะเนินทุ่ง และน้ำตกทอทิพย์ ในรายวิชาการออกแบบและจัดสร้างสวนน้ำและวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคุมดูแลโดย อาจารย์พิศาล ตันสิน

S__19341319

Read the rest of this entry »

พ.ค.
23

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 2 รวมถึงพิจารณาผลงานวิชาการและแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_3711 IMG_3703

Read the rest of this entry »

พ.ค.
21

ประชุมสามัญ

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี จัดการประชุมสามัญ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

13221484_162021107534413_7912003064777115708_n

Read the rest of this entry »

พ.ค.
20

จัดภูมิทัศน์

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช่วยกันจัดภูมิทัศน์ บริเวณบ่อทอง ณ อบต.บ่อทอง จ.ปราจีนบุรี

13221672_1078763138883086_8787043968283047095_n 13220752_1078763115549755_7644573685594599506_o

Read the rest of this entry »

พ.ค.
19

เยี่ยมชมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics)

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ของคณะ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

IMG_3637 IMG_3658

Read the rest of this entry »

พ.ค.
19

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,500 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2559 เวาลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคเโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต  โทร 02-5921961

รายละเอียดการสมัคร ดาวน์โหลด

พ.ค.
18

ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมกรรมการยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร เพื่อเตรียมประชุม 9 มทร. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_3609 IMG_3605

Read the rest of this entry »

พ.ค.
18

โครงการทำหมันสุนัขและแมว

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เข้าร่วมโครงการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเรียนรู้การเป็นพยาบาลสัตว์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรายวิชา ศัลยศาสตร์สัตว์ ควบคุมโดย ดร.สพ.ญ.พชรธร สิมกิ่ง

S__4677755 S__4677756

Read the rest of this entry »