5

สาขา


6

หลักสูตร


946

นักศึกษา


115

บุคลากร


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 พฤษภาคม 2022

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรร […]
5 พฤษภาคม 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS3 (Admission)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข […]
22 เมษายน 2022

เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อเข้าร่วมโครงการ E-CUBE-I Scholarship 2022

เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่า […]
21 เมษายน 2022

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั […]
7 เมษายน 2022

งานสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2565

5 เมษายน 2022

กิจกรรม workshop บุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับ process งาน และ lean (ครั้งที่ 2)

31 มีนาคม 2022

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

30 มีนาคม 2022

หารือร่วมกับเจ้าของพื้นที่โครงการ 500 ไร่

5 พฤษภาคม 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS3 (Admission)

22 เมษายน 2022

เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อเข้าร่วมโครงการ E-CUBE-I Scholarship 2022

14 มกราคม 2022

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

4 ตุลาคม 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ Tianjin​ Agricultural​ University (TJAU)

10 กันยายน 2021

ความลับในโรงเรือนเมล่อน

30 พฤศจิกายน 2017

น้ำจันทน์เทศ โอสถชะลอวัย

22 พฤศจิกายน 2017

เติมไอเดียชีวิตวัยเกษียณ

30 เมษายน 2017

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี แนะวิธีทำแยมมะม่วงน้ำดอกไม้ บำรุงผิว-ต้านอนุมูลอิสระ

26 เมษายน 2022

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาคาร จำนวน 1 งาน

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
25 กุมภาพันธ์ 2022

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารแปรรูป จำนวน 1 งาน

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
18 กุมภาพันธ์ 2022

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะด้านการผลิตพืช จำนวน 1 ชุด

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
20 ตุลาคม 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวทางการเกษตร จำนวน 1 งาน

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
12 พฤษภาคม 2022

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรร […]
21 เมษายน 2022

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั […]
25 กุมภาพันธ์ 2022

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรร […]
6 มกราคม 2022

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั […]
14 มกราคม 2022

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

29 มิถุนายน 2021

การสมัครขอรับทุนการศึกษาออนไลน์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564

29 พฤษภาคม 2019

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563

15 ธันวาคม 2019

การแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 27

12 พฤศจิกายน 2019

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

30 กันยายน 2019

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจําสาขาวิชา

26 กันยายน 2019

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ(ชั่วคราว)

26 กันยายน 2019

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว)

10 กันยายน 2019

ประกาศทุนการศึกษา 2562

30 สิงหาคม 2019

ประกาศทุนการศึกษา 2562

26 สิงหาคม 2019

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

12 พฤษภาคม 2022

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

5 พฤษภาคม 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS3 (Admission)

29 เมษายน 2022

แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

29 เมษายน 2022

แนะนำอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

กิจกรรมภายในคณะ

7 เมษายน 2022

งานสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2565

งานสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำ […]
5 เมษายน 2022

กิจกรรม workshop บุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับ process งาน และ lean (ครั้งที่ 2)

กิจกรรม workshop บุคลากรสา […]
31 มีนาคม 2022

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเท […]
30 มีนาคม 2022

หารือร่วมกับเจ้าของพื้นที่โครงการ 500 ไร่

หารือร่วมกับเจ้าของพื้นที่ […]
31 มีนาคม 2022

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

30 มีนาคม 2022

หารือร่วมกับเจ้าของพื้นที่โครงการ 500 ไร่

15 พฤศจิกายน 2021

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

11 พฤศจิกายน 2021

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร

5 เมษายน 2022

กิจกรรม workshop บุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับ process งาน และ lean (ครั้งที่ 2)

26 มีนาคม 2022

โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อรองรับตลาดระดับบน

2 เมษายน 2021

โครงการอบรมการพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ

9 มีนาคม 2021

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

16 พฤศจิกายน 2021

การตรวจสอบสายพันธุ์แมวไทยและแมวต่างประเทศ (WCF Novice Class)

12 พฤศจิกายน 2021

ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

20 กันยายน 2021

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

15 ธันวาคม 2020

สวทช.เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปอาหารและศูนย์ความเป็นเลิศฯ

7 เมษายน 2022

งานสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2565

งานสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำ […]
7 พฤศจิกายน 2021

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทา […]
20 ตุลาคม 2021

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันค […]
18 ตุลาคม 2021

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ […]
26 มีนาคม 2022

โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อรองรับตลาดระดับบน

26 กรกฎาคม 2021

ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Upskill & Reskill โครงการการเสริมทักษะและพัฒนากำลังคนสำหรับงานภูมิทัศน์ รุ่นที่ 1

18 กรกฎาคม 2021

ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Upskill & Reskill โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชน

16 กรกฎาคม 2021

มอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโรงเรียน COVID-week ในช่วง COVID-Week

CROP PRODUCTION_agr

สาขาการผลิตพืช

LANDSCAPE_agr

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ANIMAL-SCIENCE_agr

สาขาสัตวศาสตร์

FISHERIES_agr

สาขาประมง

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน