ส.ค.
24

ขอแสดงความยินดี

ส.ค.
19

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

ส.ค.
19

โครงการ Freshy AGR The Star of The Dream

ส.ค.
17

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสักการะฯ พิธีไหว้ครู และ Big Cleaning Day

ส.ค.
14

โครงการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย

ส.ค.
14

ตารางเดินรถสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี

รถสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี บริการอำนวยความสะดวก สำหรับนักศึกษา และบุคลากร
เริ่ม 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไปค่ะ

ส.ค.
14

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตการณ์รับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ส.ค.
11

จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหาร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬา มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
11

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย สมาคมศิษย์เก่า วิทยาเขตปทุมธานี  จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี

 

Read the rest of this entry »

ส.ค.
11

ประชุมคณาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณาจารย์ เพื่อเป็นการประชุมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558
และแจ้งข่าวสารการดำเนินงานของคณะฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »