ธ.ค.
19

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่3

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558  ในหัวข้อ “ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3” (ASTC ครั้งที่ 3) ภายใต้สาระสำคัญ “วิทยาศาสตร์เพื่อความสุข: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” โดยเป็นการเสนอผลวิจัย/ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://science.utcc.ac.th/astc2015/?page_id=46

พ.ค.
21

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญระพี ทองอินทร์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร มาบรรยายเรื่อง ฝึกงานอย่างไรให้ได้งาน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

Read the rest of this entry »

พ.ค.
19

โครงการ“ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวด และแข่งขันทางด้านวิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวด และแข่งขันทางด้านวิชาชีพ” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read the rest of this entry »

พ.ค.
19

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2557

พ.ค.
18

กลุ่มและรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางเทคโนโลยีการเกษตร

พ.ค.
14

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

พ.ค.
11

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

พ.ค.
11

ผลการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พ.ค.
08

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

พ.ค.
07

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ และเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ และเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา (เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

พ.ค.
06

จดหมายข่าว เดือนเมษายน2558

จดหมายข่าว เดือนเมษายน2558
จดหมายข่าว เดือนเมษายน2558
จดหมายข่าวเดือนเมษายน2558.pdf
1.1 MB
28 Downloads
Details...