ก.ค.
28

โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

13681017_1114696218623111_3597391508947782930_n

ก.ค.
28

โครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจรวมเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

สันทนาการ2

ก.ค.
16

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ
ประกาศ
DVIEW-alATf201671675253.pdf
1.8 MB
61 Downloads
Details...

ก.ค.
14

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง)
ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เพิ่มเติม)

Agr
Agr
agr.pdf
2.0 MB
77 Downloads
Details...

ก.ค.
07

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศ1

ก.ค.
01

หลักสูตรบริการวิชาการ

บริการวิชาการ

มิ.ย.
23

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดปริญญาบัตร57

มิ.ย.
22

การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 1

3333

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลด

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
06

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10

CRDC10-sm1

ก.ค.
28

ประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

final

ก.ค.
27

อบรมการมีส่วนร่วมด้านพลังงานและสำรวจการใช้พลังงาน

พลังงาน

ก.ค.
14

โครงการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ

13710642_1113607092065357_9130840659079837717_o

ก.ค.
12

ขอแสดงความยินดี

แสดงความยินดี1

ก.ค.
09

เพชรราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” โดยส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ(สาธารณรัฐสิงคโปร์) โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายรชตะ พิมพ์ทอง นางสาวพิชชาวีร์ มาตทองจันทร์ และนางสาววิมาลิน ชัยวังเย็น เข้าร่วม
เมื่อวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

S__11345985

Read the rest of this entry »

ก.ค.
08

ประกาศ

preview