เม.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

เม.ย.
25

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ระหว่างวันที่ 07.00-18.00 น.
นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmutt.ac.th/?p=34377

เม.ย.
22

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
21

ลงนามความตกลง(Letter of Agreement, (LOA))

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามหนังสือความตกลง(Letter of Agreement (LOA))กับ State Polytechnik of Jember ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี และจัดเลี้ยงรับรองต้อนรับอาจารย์พร้อมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะครบกำหนดโครงการแลกเปลี่ยน

Read the rest of this entry »

เม.ย.
18

จัดแสดงหนังสือภาษาอังกฤษทางด้านการเกษตร

เม.ย.
10

งานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2557

คณะผู้บริหารเข้าร่วม พิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
09

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557
จดหมายข่าวเดือนเดือนมีนาคม.pdf
533.5 KB
44 Downloads
Details...

เม.ย.
09

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย” พิธีทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และเพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
08

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2559

โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2559
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2559
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2559.pdf
874.9 KB
35 Downloads
Details...

เม.ย.
08

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 1-4 เมษายน2557 ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่ และสินมานะฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read the rest of this entry »