พ.ย.
24

การยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อมูลติดตามภาวะการมีงานทำ

บัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557
สามารถไปตรวจสอบรายชื่อและทำการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
กรอกข้อมูลติดตามภาวะการมีงานทำได้ที่
http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/index.asp

ต.ค.
20

ประกาศ มทร.ธัญบุรี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

พ.ย.
06

รายละเอียดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28

พ.ย.
25

ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากบัว

รายการข่าวข้นรับอรุณ สถานีโทรทัศน์ Nation TV สัมภาษณ์ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี และกลุ่มชุมชนสตรีหลักหก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากบัว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานีโทรทัศน์ Nation Channel บางนา
 

พ.ย.
20

ศึกษาการรีดน้ำนมแพะด้วยมือ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ ศึกษาการรีดน้ำนมแพะด้วยมือ ในรายวิชา การผลิตแพะและแกะ เพื่อให้ได้น้ำนมแพะ
ที่สะอาด ถูกต้องตามหลักวิชาการ และปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผู้สอนโดย อาจารย์ชาติชาย โยเหลา

Read the rest of this entry »

พ.ย.
20

จดหมายข่าวปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2557

จดหมายข่าวปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2557
จดหมายข่าวปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2557
จดหมายข่าวปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2557.pdf
1.3 MB
15 Downloads
Details...

 

พ.ย.
19

การจัดสวนในขวดแก้ว

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ศึกษาเรื่องการจัดสวนในขวดแก้ว และแนวคิดในการใช้พืชพรรณ ในรายวิชา แนวคิดและการนำเสนอผลงานภูมิทัศน์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่งในเชิงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ บรรยายพิเศษโดย คุณธนุศักดิ์ สุขุมารินทร์ (ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
รุ่นที่ 1) ในรายวิชาของ อาจารย์เทวัญ นันทวงศ์

Read the rest of this entry »

พ.ย.
18

รายการตะลอนข่าว ไทยรัฐทีวี เข้าถ่ายรายการ

รายการตะลอนข่าว ไทยรัฐทีวี ถ่ายรายการและสัมภาษณ์ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ กลุ่มชุมชนตำบลหลักหก ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากบัว การเก็บไหลบัว และแกงส้มบัวกระด้ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

พ.ย.
18

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2557 เพื่อทบทวนแผนปฎิบัติราชการประจำปี และสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่ายปี 2559 (งบลงทุน) พร้อมทั้งเตรียมการจัดงาน RT และเตรียมงานเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

พ.ย.
17

คลีนิครักษาสัตว์

พ.ย.
16

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี

สมาคมศิษย์เก่า วิทยาเขตปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมแผนการจัดงาน “80 ปี เกษตรปทุม” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

พ.ย.
16

กอล์ฟการกุศล ประจำปี 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2557
จัดโดยชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
ณ สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จังหวัดปทุมธานี

Read the rest of this entry »