มิ.ย.
22

การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 1

3333

มิ.ย.
08

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)

square gray white background

square gray white background

มิ.ย.
06

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10

CRDC10-sm1

พ.ย.
11

แบบสอบถามภาวะการมีทำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต

ขอความร่วมมือให้ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2557 เข้าไปกรอกแบบสอบถามภาวะการมีทำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตในเว็บไซต์  http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/

รายละเอียดการกรอกแบบสอบถาม
1.2 MB
281 Downloads
Details...

มิ.ย.
23

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดปริญญาบัตร57

มิ.ย.
21

สัมมนาสหกิจศึกษา

ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มิ.ย.
20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตร) สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คลิ๊ก

banner-regis-test-1-59

 

มิ.ย.
13

กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ในงานกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ เมเจอร์โบว์ รังสิต

13346323_265806230476413_1073406131586252189_o

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
13

ขอแสดงความยินดี

แสดงความยินดีงานวิจัย

มิ.ย.
10

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษา(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 13-22 มิถุนายน 2559 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สถานที่รับสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) จำนวน 6 สาขา ดังนี้
1. สาขาการผลิตพืช  จำนวน 30 คน
2. สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 10 คน
3. สาขาประมง จำนวน 10 คน
4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  จำนวน 30 คน
5. สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จำนวน 30 คน
6. สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร  จำนวน 20 คน

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิ๊ก

มิ.ย.
09

ขอพระองค์ทรงพระเจรฺญยิ่งยืนนาน

9

มิ.ย.
09

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_4510 IMG_4508

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
09

จดหมายข่าว เดือนพฤษภาคม 2559

จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม59_Page_1

จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม2559
1.2 MB
41 Downloads
Details...