ก.ค.
22

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ลงไป

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ลงไป
การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ลงไป
การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ลงไป.pdf
360.3 KB
138 Downloads
Details...

ก.ค.
08

กำหนดการโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2558

ก.ค.
08

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการปฐมนิเทศ
กำหนดการปฐมนิเทศ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558.pdf
114.9 KB
75 Downloads
Details...

ก.ค.
27

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9

ก.ค.
24

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ53.8 KB14
เอกสารแนบท้าย97.1 KB14
รายละเอียดครุภัณฑ์125.7 KB18
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย45.2 KB14

ก.ค.
22

โครงการประชุมวิชาการบัว ครั้งที่ 12

โครงการประชุมวิชาการบัว ครั้งที่ 12
โครงการประชุมวิชาการบัว ครั้งที่ 12
โครงการประชุมวิชาการบัว ครั้งที่ ๑๒.pdf
756.6 KB
17 Downloads
Details...

ก.ค.
22

โครงการประกวดบัวผันสวยงาม

โครงการประกวดบัวผันสวยงาม
โครงการประกวดบัวผันสวยงาม
โครงการประกวดบัวผันสวยงาม.pdf
1.2 MB
12 Downloads
Details...

ก.ค.
14

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตเข้าศึกษาดูงานคณะ

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดรังสิต เข้าศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เกี่ยวกับบัว การแปรรูปบัว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และให้ได้รับการพัฒนาความรู้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

Read the rest of this entry »

ก.ค.
14

โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ 2558

ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิด “โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ 2558″ ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 รวม 40 วัน โดยจัดส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 25 ราย เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ก.ค.
08

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ประกาศซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ชุด52.2 KB28
2.เอกสารแนบท้าย96.1 KB29
3.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร121.6 KB34
4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย42.4 KB32