ส.ค.
20

กำหนดการกิจกรรมโครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ส.ค.
20

กำหนดการโครงการประกวดดาว เดือนคณะ

ส.ค.
19

ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 9 มทร.

รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เข้าร่วมการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
19

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการฝึกงานและสหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)

Read the rest of this entry »

ส.ค.
18

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
ณ ห้องสตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
15

การจัดการสุขลักษณะที่ดี(GMP)และการขออนุญาตผลิตอาหารตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง”การจัดการสุขลักษณะที่ดี(GMP)และการขออนุญาตผลิตอาหารตามกฎหมาย ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก โดยมีอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
14

รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE)

ส.ค.
14

จดหมายข่าวฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2557

จดหมายข่าวฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2557
จดหมายข่าวฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2557
จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม57.pdf
1.3 MB
16 Downloads
Details...

ส.ค.
08

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
08

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมื่อวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 โดยมีอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ร่วมฟังสรุปผลการจัดทำหลักสูตร
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »