ก.ย.
19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ
และตำแหน่งพนักงานพัสดุ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1.pdf
384.8 KB
17 Downloads
Details...

ก.ย.
19

สมุนไพรและบัว

 

ก.ย.
19

คลีนิครักษาสัตว์

ก.ย.
17

จดหมายข่าวปักษ์แรก เดือนกันยายน 2557

จดหมายข่าวปักษ์แรกเดือนกันยายน 2557
จดหมายข่าวปักษ์แรกเดือนกันยายน 2557
จดหมายข่าวปักษ์แรกเดือนกันยายน 2557.pdf
776.6 KB
19 Downloads
Details...

ก.ย.
12

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ก.ย.
11

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติให้มีประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เมื่อวันที่ 9 -11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัพระนครศรีอยุธยา

Read the rest of this entry »

ก.ย.
11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางdocx(4).pdf
14.7 KB
17 Downloads
Details...

ก.ย.
10

ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Savannakhet University เข้าศึกษาดูงานของคณะ

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานของคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และหารือความร่วมมือ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

 

Read the rest of this entry »

ก.ย.
09

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ก.ย.
09

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะ พร้อมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานคณะในปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »