ส.ค.
14

การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 1

3333

กำหนดการการแข่งขัน ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลด

Read the rest of this entry »

ก.ค.
01

หลักสูตรบริการวิชาการ

บริการวิชาการ

มิ.ย.
23

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

 

กำหนดปริญญาบัตร57

ส.ค.
17

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 10

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 10  “Agricultural Innovation and Sustainable in Thailand” เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559   ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

12496012_1123440777748655_364213613572426565_o 13679958_1123440921081974_5140812649829635881_o

Read the rest of this entry »

ส.ค.
17

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าบันทึกเทปถวายพระพร    เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559    ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(NBT)

22

ส.ค.
10

ขอเชิญเข้าร่วมพธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ พิธีไหว้ครู เกษตรร่วมใจสร้างจิตสำนึก รักความสะอาด

ไหว้ครู2

ส.ค.
09

จดหมายข่าว เดือนกรกฎาคม 2559

จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม59_Page_01

 

จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม2559
1.4 MB
31 Downloads
Details...

ส.ค.
09

ทรงพระเจริญ

วันแม่2

ส.ค.
08

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา มหาราชินี

วันแม่

ส.ค.
04

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_7401 IMG_7383

Read the rest of this entry »

ส.ค.
04

ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ วันที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดย เทคโนโลยีการเกษตร ราชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารักในความเป็นเกษตร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

IMG_7244 IMG_7378

Read the rest of this entry »

ส.ค.
03

ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ วันที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารักในความเป็นเกษตร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

IMG_7151 IMG_7033

Read the rest of this entry »