ก.ค.
19

ขอเชิญร่วม ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ก.ค.
20

รายละเอียดการติดต่อ สอบถามข้อมูลต่างๆ

ก.ค.
17

โครงการสอบภาษาอังกฤษ โทอิค TOEIC Test 2018

โครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC Test 2018

ก.ค.
09

โครงการพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

ก.ค.
09

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

Read the rest of this entry »

ก.ค.
04

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและฝึกประสบการณ์

ก.ค.
04

ประกาศกำหนดการในการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ประกาศ

กำหนดการในการดำเนินการสรรหา
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับที่ 1/2561 ดาวน์โหลด

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับที่ 2/2561  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการสมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

เอกสารหมายเลข 2.1 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.2 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.3 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.4 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.5 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.6 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.7 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลด

ก.ค.
03

จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด

ก.ค.
02

นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61 Open House เปิดบ้านราชมงคล

ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61 Open House เปิดบ้านราชมงคล เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำการเปิดสอน และนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมาย

ก.ค.
02

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา

ก.ค.
02

ขอแสดงความยินดีแก่ Freshy boy & Freshy girl ประจำปีการศึกษา 2561

Older posts «