ก.ย.
26

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่31

มิ.ย.
21

ตารางเดินรถสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 – มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

พ.ย.
17

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0

บุคลากรของคณะ     เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0”   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560   ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

พ.ย.
14

RMUTT TCAS’ 61

พ.ย.
14

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2561 (RT61)

พ.ย.
04

การประชุมวิชาการนานาชาติ ICOR-TVET 2017

ผู้บริหาร คณาจารย์ ของคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICOR-TVET 2017 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

พ.ย.
03

จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด

พ.ย.
02

ประชุมอาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมอาจารย์ เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานภายในของคณะฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ต.ค.
30

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2560   ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ต.ค.
27

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารคณะ

บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารคณะ เพื่อหาแนวทางการทำงานวิจัย ร่วมกันด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี

 

 

ต.ค.
27

พิธีถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ต.ค.
27

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICOR-TVET 2017

ประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมวิชาการนานาชาติ ICOR-TVET 2017  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Older posts «