ก.ย.
30

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ก.ย.
29

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ ณ ที่ทำการคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณบดี  แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( ศูนย์รังสิต ) ตั้งแต่วันที่1-15 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-531-2989

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(2).pdf
447.4 KB
17 Downloads
Details...

ก.ย.
24

นัดพบแรงงาน

ก.ย.
24

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ
และตำแหน่งพนักงานพัสดุ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2.pdf
305.8 KB
13 Downloads
Details...

ก.ย.
23

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2557 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี และปริญญาโท พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ก.ย.
22

ศูนย์จำหน่ายพันธุ์บัวสวยงาม

ก.ย.
20

การทำแยมและน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาการทำแยมและน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการแปรรูปผักและผลไม้ที่มีอยู่ล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ ในรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปผัก และผลไม้ ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร

Read the rest of this entry »

ก.ย.
19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ
และตำแหน่งพนักงานพัสดุ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1.pdf
384.8 KB
59 Downloads
Details...

ก.ย.
19

ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์
ได้อย่างถูกต้อง ในรายวิชาจุลชีววิทยาของสัตว์ ผู้สอนโดย อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร

Read the rest of this entry »

ก.ย.
19

สมุนไพรและบัว