ก.พ.
10

งดให้บริการ

รถ

ม.ค.
29

รับสมัครสอบคุดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน

รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลด

ม.ค.
27

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ม.ค.
22

เวลาให้บริการรถไฟฟ้า มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

ม.ค.
12

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมใน “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4” “ASTC2016: The 4th Academic Science and Technology Conference 2016” ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

พ.ย.
11

แบบสอบถามภาวะการมีทำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต

ขอความร่วมมือให้ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2557 เข้าไปกรอกแบบสอบถามภาวะการมีทำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตในเว็บไซต์  http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/

รายละเอียดการกรอกแบบสอบถาม
1.2 MB
112 Downloads
Details...

ก.พ.
11

Probiotics in Aquaculture

Print

ก.พ.
10

กอล์ฟการกุศล

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศจากท่านอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ สนามธัญญะกอล์ฟคลับปทุมธานี ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณดลชนก แท่งทอง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) โทร 093-357-8236

12729097_864103517033459_2597857130204578749_n

 

Read the rest of this entry »

ก.พ.
04

จดหมายข่าว เดือนมกราคม 2559

จดหมายข่าวเดือนมกราคม58_Page_1

ก.พ.
03

ขอแสดงความยินดี

วุฒิชัย

ก.พ.
03

ขอแสดงความยินดี

ขบวนพาเหรด

ม.ค.
22

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ
ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

  • กำหนดรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคณะ
    ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • กำหนดลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.
    ณ หน่วยเลือกตั้ง ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี

เลือกตั้ง

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ
เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ
ประกาศเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ.pdf
1.6 MB
44 Downloads
Details...