ธ.ค.
19

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน” ประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน” ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยช่วงเช้าจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ”สัมภาษณ์งานอย่างไร จึงจะได้งานและเสริมบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ” โดย คุณธเนศ สิริสุวรรณกิจ ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี ช่วงเย็นงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ บริเวณหน้าองค์พระพิรุณทรงนาค และงานเลี้ยงอำลาสถาบัน ณ อาคารโภชนาคาร 2545

Read the rest of this entry »

ธ.ค.
19

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่3

ธ.ค.
17

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ธ.ค.
16

ปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน

ธ.ค.
15

บทสัมภาษณ์และแรงบันดาลใจของนักศึกษา ร่วมประกวดจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ

ธ.ค.
15

บทสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ ASEAN YOUTH SUMMIT 2015

ธ.ค.
12

ซ้อมใหญ่บัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดซ้อมใหญ่บัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ธ.ค.
09

ซ้อมย่อยรวมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดซ้อมย่อยรวมบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28
ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ธ.ค.
08

ซ้อมย่อยของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดซ้อมย่อยบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี

Read the rest of this entry »

ธ.ค.
03

ประกวดไก่แจ้ ราชมงคล 58 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี