Category Archive: สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี

ส.ค.
15

ขอแสดงความยินดี

Share

มี.ค.
19

โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร4.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่ …

Continue reading »

มี.ค.
15

แสดงความยินดี

Share

มี.ค.
10

ประชุมกับสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะ …

Continue reading »

ก.พ.
26

งาน 84 ปี เกษตรทุ่งรังสิต และงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 24 เ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี …

Continue reading »

ม.ค.
08

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี เรื่อง ประเภทและเกณฑ์ …

Continue reading »

ม.ค.
07

ประชุมเพื่อเตรียมงาน ” 84 ปี เกษตรทุ่งรังสิต

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี จัดการประชุมเพื่อเตรียมงาน …

Continue reading »

ธ.ค.
26

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  …

Continue reading »

ธ.ค.
20

คัดเลือกนักศึกษา พิจารณาให้ทุนการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี คัดเลือกนักศึกษา พิจารณาให้ …

Continue reading »

พ.ย.
26

การประชุมสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสม …

Continue reading »

Older posts «