Category Archive: สำหรับนักศึกษา

ส.ค.
22

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 33

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ป …

Continue reading »

ส.ค.
21

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุรับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุรับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคร …

Continue reading »

ส.ค.
21

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Share

ส.ค.
16

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตเพชรราชมงคล

Share

ส.ค.
16

ขอแสดงความยินดี ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น เข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม

Share

ส.ค.
15

โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Share

ส.ค.
15

พิธีซ้อมใหญ่ เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีซ้อมใหญ่ เพื่ …

Continue reading »

ส.ค.
13

โครงการ”International Green Volunteer Training in Thailand”

บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงกา …

Continue reading »

ส.ค.
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TEA: from Plantation to Table (TEA)

นายวาสุเทพ ไม้พวง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทค …

Continue reading »

ส.ค.
11

ซ้อมย่อยรวมบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ้อมย่อยรวมบัณ …

Continue reading »

Older posts «