Category Archive: สำหรับนักศึกษา

พ.ค.
29

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุน     Share

พ.ค.
29

โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

Share

พ.ค.
29

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Share

พ.ค.
27

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 1/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดปฐมนิเทศนักศึกษา …

Continue reading »

ก.พ.
07

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า

โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ข …

Continue reading »

ธ.ค.
29

ฝึกทักษะการใช้กล้องระดับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช ฝึกทักษะการใช้กล้องร …

Continue reading »

ธ.ค.
29

ฝึกทักษะการขับรถไถเดินตาม

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตพืช ฝึกทักษะการขับรถไถเ …

Continue reading »

ธ.ค.
22

โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยม เพื่อรองรับตลาดระดับบน

โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยม เพื่อรองรั …

Continue reading »

พ.ย.
15

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นำเสนอสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นำเสนอสหกิจศ …

Continue reading »

พ.ย.
04

ผสมเทียมแพะ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกผสมเทียมแพะ  ณ แ …

Continue reading »

Older posts «