Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค.
12

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะ เข้าร่ …

Continue reading »

ก.ค.
11

กิจกรรม Big Cleaning Day

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อจ …

Continue reading »

ก.ค.
11

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256 …

Continue reading »

ก.ค.
11

พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิท …

Continue reading »

ก.ค.
09

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ก.ค.
09

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง …

Continue reading »

ก.ค.
09

การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ อาจารย์ประจำส …

Continue reading »

ก.ค.
09

โครงการ พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ก.ค.
08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

ก.ค.
07

โครงการ “ค้นหาทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร”ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “ค้นหาทูตกิจกรรมคณะเทคโ …

Continue reading »

Older posts «