Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ค.
17

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์

ประกาศ1และรายงานขอจ้าง62 ราคากลาง Share

พ.ค.
17

อมรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning

คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลัก …

Continue reading »

พ.ค.
16

รับสมัครงาน

ดาวน์โหลด Share

พ.ค.
13

หารือการบริหารจัดการรายได้งานฟาร์ม ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)

ต่อเนื่องจากวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหา …

Continue reading »

เม.ย.
29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

เม.ย.
25

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานราชการ

Share

เม.ย.
23

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(พนักงานราชการ)

Share

เม.ย.
18

รับสมัครงาน

ดาวน์โหลด Share

มี.ค.
27

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Share

มี.ค.
25

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

Older posts «