Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

มี.ค.
15

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน …

Continue reading »

มี.ค.
15

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน …

Continue reading »

มี.ค.
11

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

Share

มี.ค.
07

รับสมัครงาน

ดาวน์โหลด Share

ก.พ.
28

จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลด Share

ก.พ.
15

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 25

Share

ก.พ.
12

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562   เพื่อติดตาม …

Continue reading »

ก.พ.
11

ประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง

ประชุมการบริหารความเสี่ยง   ในหัวข้อเรื่อง การจัดการอุบ …

Continue reading »

ก.พ.
08

หารือแนวทางการเพิ่มรายได้ ศูนย์ COE ครั้งที่ 2

ผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม หารือแนวทางการเพิ่มรายได้ ศูนย์ …

Continue reading »

ก.พ.
07

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า

โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ข …

Continue reading »

Older posts «