«

»

เม.ย.
27

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี   รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  รับผู้ที่จบการศึกษาวุฒิ ปวช. และ ม.6  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน -14 พฤษภาคม 2555  ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02-5312988 ต่อ 103  และ 081-8196564

***เอกสารรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม  ดาวน์โหลด

1 comment

No ping yet

  1. ปริชาต says:

    สอบโควตาพิเศษ ประเภทกิจกรรมเด่น ได้ืั้ที่ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและโภชนาการ อยากจะย้ายสถานศึกษามาที่ มทร.ธัญบุรี จะสามารถย้ายได้หรือป่าวค๊ะ แล้วถ้าย้ายจะเสียสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโควตาพิเศษหรือป่าวค๊ะ

ใส่ความเห็น