คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี   รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  รับผู้ที่จบการศึกษาวุฒิ ปวช. และ ม.6  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน -14 พฤษภาคม 2555  ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02-5312988 ต่อ 103  และ 081-8196564

***เอกสารรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม  ดาวน์โหลด