สาขาการผลิตพืช

»»» มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวางแผนการปลูกพืช  การปลูก  ดูแลรักษา  เก็บเกี่ยว  และการตลาด  โดยเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่นการปลูกพืชในสารละลาย  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  และพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น  เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่จำกัด

»»» จบแล้วสามารถทำงานในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือประกอบอาชีพอิสระทางด้านการผลิตพืช  หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการผลิตพืช

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

Downloads  »»» หลักสูตรการผลิตพืช


5 comments

No ping yet

 1. wararuk kumpira says:

  ขอทราบรายละเอียด ถ้าเกิดว่าเราจะเทียบรายวิชาเรียนและย้ายไปศึกษาที่ม.ธัญบุรีจะได้ไหมค่ะ

 2. ชลธิชา ประพัฒศร says:

  อยากทราบ ข้อมูลการเข้าเรียนคณะ เทคโนโลยีการเกษตรค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่ ปวส. 1 ที่ วิทยาลัยดุสิตพณิชยการค่ะ ไม่ทราบว่าจะเทียบโอนได้หรือป่าว ข้อมูลติดต่อกลับตามอีเมล์ aeepapa555@hotmail.com ทาง facebook ก็ P’aee Chonticha ค่ะ ขอบพระคุณมาก ๆ นะค่ะ สำหรับการติดต่อกลับ

 3. โอ๋ says:

  อยากทราบว่ามีเปิด เสาร์-อาทิตย์ไหมค่ะ

  1. netchanok says:

   ไม่มีค่ะ

ใส่ความเห็น