ติดต่อ

สายตรงคณบดี ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์  โทร.081-765-3496

E-mail : Lalita_s@rmutt.ac.th

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-592-1955 โทรสาร 0-2592-1956 

ติดต่อ เบอร์โทร/โทรสาร
สำนักงานคณบดี โทร.02-592-1956 โทรสาร 02-592-1956
ฝ่ายบริหารและวางแผน โทร.02-592-1961
ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร.0 2592 1943
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โทร.02-592-1953

 

เบอร์ติดต่อภายใน โทร 02-592-1955

 

ติดต่อ เบอร์โทร
คณบดี 2036
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 2032
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 2033
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2038
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 2035
ประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ 2030
หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน 2060
การเงิน 2031
ยานพาหนะ 2029
ทรัพยากรบุคคล 2077
แผนงานและโครงการ 2028
อาคารสถานที่ 2059
รักษาความปลอดภัย 2023,2016
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย 2026
ทะเบียนและวัดผล 2026
วิเทศสัมพันธ์ 2026
สหกิจศึกษา/ ฝึกงาน 2026
บัณฑิตศึกษา 2024
วิจัย/ บริการวิชาการ 2024
ประกันคุณภาพ 2024
ห้องสมุด 2069
หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2038
กิจกรรม/ กีฬา/ วินัย 2038
ศิลปวัฒนธรรม 2038
แนะแนว 2038

 

การเดินทาง

Downloads การเดินทาง     Share

View page »

แผนที่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

View page »

2 comments

No ping yet

 1. Vet Fair 2013 says:

  เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Vet Fair 2013

  เนื่องด้วยบริษัทศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เลี้ยงจำกัด (VPN) ได้ร่วมกับชมรมโรงพยาบาลสัตว์เอกชนและโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) จัดงาน VET FAIR 2013 ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็นการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ทางด้านสัตวแพทย์การจัดการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการบริหารงานสถานพยาบาลสัตว์การออกแบบโรงพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้ด้านวิชาการทางสัตวแพทย์ การแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารเพื่อสนับสนุนธุรกิจรักษาสัตว์ และการรับสมัครงานสำหรับสัตวแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สัตวแพทย์เจ้าของคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์เอกชน, สัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ทั่วไปผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์เอกชน และนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ฯลฯ
  ทางคณะผู้จัดงานจึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมงาน Vet Fair 2013 ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
  คณะผู้จัดงาน Vet Fair 2013

 2. กรองทอง says:

  อยากทราบว่าจะมีการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลอยากทราบว่าจะมีการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโโลนยีการผลิตเบเกอรีเชิงพาณิชย์ อีกไหม เมื่อไหร่ค่ะ

ใส่ความเห็น