ส.ค.
16

ขอแสดงความยินดี ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น เข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม

ส.ค.
16

ประกาศจ้างก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบรูปรายการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space ศูนย์รังสิต

ปร 4 ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space ศูนย์รังสิต

ปร 5 ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space ศูนย์รังสิต

ปร 6 ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space ศูนย์รังสิต

ใบแบ่งงวดงาน ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space ศูนย์รังสิต

ส.ค.
15

โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read the rest of this entry »

ส.ค.
15

พิธีซ้อมใหญ่ เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีซ้อมใหญ่ เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
14

บวงสรวง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14 ส.ค. 62

Read the rest of this entry »

ส.ค.
13

โครงการ”International Green Volunteer Training in Thailand”

บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการ ”International Green Volunteer Training in Thailand” เพื่อเรียนรู้ฟื้นฟูป่าให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต จัดโดย Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2562

Read the rest of this entry »

ส.ค.
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TEA: from Plantation to Table (TEA)

นายวาสุเทพ ไม้พวง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TEA: from Plantation to Table (TEA) ระหว่างวันที่ 5-11 ส.ค. 62 TEA เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง RMUTT กับทางอินโดนีเซีย เพื่อให้นักศึกษาได้ไปศึกษาเรื่องชาในอินโดนีเซีย โดยโครงการจะเป็นการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสอนการทำ + การผลิต + การเก็บเกี่ยวของชาในไร่ชา Tambi

Read the rest of this entry »

ส.ค.
13

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
13

ขอแสดงความยินดี

ส.ค.
11

โล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts